De kerken op de Brabantse Wal zijn een vindplaats van geloof, hoop en liefde.


Om dit proces te begeleiden zal een regiopredikant aangesteld worden, hopelijk met ingang van 1 september 2024, voor de duur van tenminste 2 jaren en overeenkomstig het bepaalde in deze samenwerkingsovereenkomst.

De leden komen bijeen om God te vinden in kerkdiensten en in tal van andere activiteiten. Een voorbeeld daarvan zijn de vele vrijwilligers die zich, gevoed door de in de kerk beleden naastenliefde, inzetten op vele plekken waar mensen steun en hulp nodig hebben. Nu hoef je natuurlijk niet naar de kerk te gaan om vrijwilliger te willen worden. Dit kan ook een individuele keuze zijn. De kracht van de kerk is nu echter juist dat geloof, hoop en liefde al eeuwenlang in de geloofsgemeenschap worden gevierd en aangevuurd en het een voedingsbodem is van ontferming en het goede. Kernwaarden als creativiteit, barmhartigheid, menselijke waardigheid worden hier telkens opnieuw aan elkaar doorgegeven. Daarom is het van belang dat zulke gemeenschappen blijven bestaan als vindplaats van het goede.
Er is in deze tijd ook een nieuwe herbronning noodzakelijk, en het opnieuw formuleren waar de kerk voor staat, om een levendige vindplaats van geloof, hoop en liefde te blijven. Om te werken aan deze verandering is dit samenwerkingsproject geformuleerd waarin een regiopredikant wordt aangesteld om het proces van het zoeken naar nieuwe wegen te begeleiden.
terug

Contact

Predikant: ds. Marina van der Zwaag-de Haan tel. (06) 23697249
e-mail: 
m.zwaaghaan@hetnet.nl

Scriba: Gea Ros-Peters
tel. (0164) 230588 / (06) 12228651
e-mail: scriba@pghnv.nl

Contactpagina ..


Agenda

Inloopmorgen

wo 17 jul 2024 om 10.00 uur

Handwerkclub "De Baak"

do 18 jul 2024 om 14.00 uur

Handwerkclub "De Baak"

do 01 aug 2024 om 14.00 uur

Ouderensoos

di 13 aug 2024 om 13.45 uur

Nieuwsbrief jongereninloop 'De Zoutfabriek'

Nieuwsbrief BW mei 2024
Nieuwsbrief BW maart 2024.


Website bijdrage

Berichten voor de website aanleveren of wijzigingen doorgeven? Mail dan naar pghanv@gmail.com


Test