Begraafplaats


Grafrechten worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar, waarna verlenging mogelijk is. Wordt een grafrecht niet meer verlengd, dan heeft de beheerder het recht om het graf te “ruimen”. Inmiddels zijn van een groot aantal graven de grafrechten verlopen. Hoewel de administratie daarvan zo goed mogelijk wordt bijgehouden, blijken van een aantal graven de gegevens van de rechthebbenden/ nabestaanden niet meer actueel te zijn, vanwege bijv. verhuizing, overlijden, e.d.
Wij willen uit oogpunt van zorgvuldigheid een uiterste poging doen om nabestaanden te achterhalen om hen in de gelegenheid te stellen het grafrecht te verlengen of afstand te doen en eventueel het gedenkteken te (laten) verwijderen. Daartoe worden bij de betreffende graven bordjes geplaatst en worden oproepen geplaatst op het mededelingenbord op de begraafplaatsen.

Bent u of kent u nabestaanden van mensen die op onze begraafplaatsen begraven zijn en waarvan het grafrecht is verlopen, dan vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met onze beheerder Rinus Jeroense, telefoon: (06) 12513334. Hij kan u nader informeren over de huidige status en mogelijkheden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Op de begraafplaats in Halsteren is een urnenmuur aanwezig voor plaatsing van urnen met as van de overledenen na crematie. In Nieuw-Vossemeer worden urnen in een keldertje geplaatst.

Voor de begraafplaatsen is een reglement van toepassing waarin alle rechten en plichten zijn vastgelegd, zowel van de Protestantse Gemeente als van degenen die een graf of plaats in de urnenmuur huren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Voor Halsteren en Nieuw-Vossemeer: dhr. R. Jeroense, tel. (06) 125113334
terug