Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO-commissie wil een verbinding vormen tussen de plaatselijke gemeente en het werk van de Protestantse Kerk Nederland in het buitenland. Wij maken hiervoor gebruik van de projecten die KerkinActie opzet en uitvoert.

Projecten

Wij komen in actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. 

Brabant voor Moldaviƫ

In 2020 zijn we deel gaan nemen aan het project ’Brabant voor Moldavië’.

In samenwerking met Kerk in Actie en 20 gemeenten in geheel Noord- Brabant is een project opgezet voor hulp aan ouderen en jongeren zorg in Moldavië. Het is een project voor 3 jaar. Moldavië wordt ook wel het vergeten land van Europa genoemd. Om een inkomen te verwerven zijn veel mensen naar het buitenland gegaan om werk te zoeken. Kinderen en ouderen blijven achter. 
Lees meer 

Inzameling boeken

De ZWO is weer op zoek naar boeken. Door een grote opruiming is de voorraad geslonken en kan de commissie weer nieuwe boeken gebruiken. De boeken worden verkocht tijdens de Open Kerk zaterdagen en de jaarlijkse Braderie in Halsteren. U kunt uw boeken inleveren bij Lia Rozendaal, Parallelweg 13, Halsteren, tel: 06 43735084.