Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer. De raad draagt gezamenlijk en individueel de verantwoording voor het geestelijke en praktische leven van de gemeente.
Lees meer 

Leden kerkenraad

De kerkenraad bestaat momenteel uit 1 interimvoorzitter, 1 predikant, 4 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen.
Lees meer 

Werkgroepen

In onze gemeente zijn een aantal werkgroepen aktief, niet zozeer gericht op activiteiten, maar belast met andere taken.
 
Lees meer 

Jaarboek 2024

Het jaarthema in 2024 van de Protestantse Kerk in Nederland is “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. 
We kunnen er iets moois van maken als we inderdaad in alles wat we doen, hoe klein ook, getuigen van geloof, hoop en liefde. En, daar mogen we vertrouwen in hebben. God gaat met ons mee!
Jaarboek 2024 

Privacybeleid

De Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer heeft het beleid ten aanzien van privacy vastgelegd in een privacyverklaring.
In de Privacyverklaring is omschreven hoe we als gemeente omgaan met uw persoonlijke gegevens en waarom en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Het document is opgesteld volgens het model dat is ontvangen van het landelijke Dienstencentrum van de PKN. Het privacybeleid is afgestemd met de andere Protestantse gemeenten op de Brabantse Wal.
De privacyverklaring en de toelichting kunt u hier lezen.

Beleidsplan 2022-2026

Vanuit een open, nieuwsgierige houding naar de wereld om ons heen willen we op weg gaan om nieuwe wegen te zoeken, vergezichten en inspiratie op te doen door een plaats te bieden waar we de verbinding aan kunnen gaan met andere mensen, ook als zij in andere omstandigheden leven. Door te luisteren naar de ander kunnen we niet alleen leren en groeien, maar ook hulp bieden.
Beleidsplan Halsteren - Nieuw Vossemeer 2022-2026