Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van de Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer. De raad draagt gezamenlijk en individueel de verantwoording voor het geestelijke en praktische leven van de gemeente.
Lees meer 

Leden kerkenraad

De kerkenraad bestaat momenteel uit 1 interimvoorzitter, 1 predikant, 4 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen.
Lees meer 

Werkgroepen

In onze gemeente zijn een aantal werkgroepen aktief, niet zozeer gericht op activiteiten, maar belast met andere taken.
Lees meer 

Privacybeleid

De Protestantse gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer heeft het beleid ten aanzien van privacy vastgelegd in een privacyverklaring.
Lees meer 

Beleidsplan 2022-2026

Vanuit een open, nieuwsgierige houding naar de wereld om ons heen willen we op weg gaan om nieuwe wegen te zoeken, vergezichten en inspiratie op te doen door een plaats te bieden waar we de verbinding aan kunnen gaan met andere mensen, ook als zij in andere omstandigheden leven. Door te luisteren naar de ander kunnen we niet alleen leren en groeien, maar ook hulp bieden. 

Beleidsplan Halsteren - Nieuw Vossemeer 2022-2026