Bezoekwerk


De ouderling bezoekt op verzoek of naar eigen inzicht de gemeenteleden. Ook kunnen wijkbezoekers met de predikant overleggen over het bezoekwerk. De predikant bezoekt naar eigen inzicht of in/na overleg met de wijkteamleden. Nieuw ingekomen gemeenteleden worden ter verwelkoming bezocht door een lid van het wijkteam.

Ziekenhuis bezoeken
De gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven worden in eerste instantie bezocht door de predikant. Deze onderhoudt het contact met de zieke/familie en de ouderling. De wijkbezoeker of ouderling kunnen naar eigen inzicht een bezoek brengen.

Ziekenbezoek thuis
De gemeenteleden die thuis verzorgd worden, worden bezocht door de wijkbezoekers, predikant en/of ouderling.

Ouderenzorg
Ouderen worden met enige regelmaat bezocht door leden van het wijkteam en/of predikant. De wijkbezoekers kunnen zo nodig, na overleg met de ouderling of predikant, advies geven voor doorverwijzing naar instanties (zorginstellingen, vervoer). Een lijst van de instanties is bekend bij de wijkbezoekers, diaken en ouderling. 
terug

Contact

Predikant: ds. Marina van der Zwaag-de Haan tel. (06) 23697249
e-mail: 
m.zwaaghaan@hetnet.nl

Scriba: Gea Ros-Peters
tel. (0164) 230588 / (06) 12228651
e-mail: scriba@pghnv.nl

Contactpagina ..

Kerkdiensten terugkijken

liturgie 19 mei liturgie 12 mei 
liturgie 5 mei  
liturgie 28 april 
         

Agenda

Wijkteamoverleg

wo 22 mei 2024 om 14.00 uur

Handwerkclub "De Baak"

do 23 mei 2024 om 14.00 uur

Gemeenteavond

wo 29 mei 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

za 01 jun 2024 om 11.00 uur

Nieuwsbrief jongereninloop 'De Zoutfabriek'

Nieuwsbrief BW maart 2024.


Website bijdrage

Berichten voor de website aanleveren of wijzigingen doorgeven? Mail dan naar: pghanv@gmail.com

Test