Brabant voor Moldavië


De projecten in Moldavië zijn vooral gericht op die meest kwetsbare mensen: de kinderen en ouderen. De Moldavische overheid ziet nauwelijks naar hen om. Juist dan is het een taak van kerken en christelijke organisaties om zich voor hen in te zetten. Kerk in Actie werkt in Moldavië samen met de lokale kerken en 3 christelijke organisaties.

Youth for Christ, biedt kinderopvang in centra die in de kerken zijn ingericht. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Er is de mogelijkheid om te sporten en creatieve activiteiten te doen. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. De centra bieden een veilige plek en er wordt gezorgd dat de kinderen naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Op dit moment zijn er 45 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 1.400 kinderen tussen 6 en 15 jaar opgevangen worden. Ook voor ouderen worden er centra ingericht.

De Christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd. In deze dorpen wonen zo’n 300 ouderen, waarvan 47 alleenstaand zijn. In deze centra ontvangen ook kwetsbare kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, krijgen een maaltijd en wordt ze psychosociale hulp aangeboden.

Home Care zet zich al lange tijd in voor thuiszorg. Zij geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte
en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak. Ieder jaar kan Home Care 200 mensen met ongeneeslijke ziekten hoogwaardige palliatieve zorg geven. Ook worden 210 zorgverleners, mantelzorgers, maatschappelijk werkers en vrijwilliger getraind in het verlenen van verantwoorde zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte.
Sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen, komen ook veel vluchtelingen in Moldavie. De 3 genoemde hulporganisaties stellen ook alles in het werk om hen op te vangen en te helpen.
Onze ondersteuning is nu dan ook meer nodig dan ooit.
Meer informatie is beschikbaar op de website van Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl/projecten/brabant-voor-moldavie


ZWO
Voorzitter:
dhr. B. den Hollander, tel. (0164) 687119
Secretaris: mevr. L. Rozendaal, tel. (0164) 682581
Administrateur: mevr. C. Menheere
Bankrekening: NL57 RABO 0118818015 t.g.v. diaconie, inzake de ZWO
 
terug