College van kerkrentmeesters


Ook het exploitatie, onderhoud en beheer van de begraafplaatsen valt onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters. Daarnaast is het college verantwoordelijk voor de jaarlijkse actie Kerkbalans, de collectes, de betaling van de predikant en de afdrachten aan de landelijke kerk. 
Ook de ledenadministratie (kerkelijk bureau) valt onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters. 

Het college van Kerkrentmeesters bestaat momenteel uit:
Dhr. B.A. Klazema, voorzitter
Mevr. J. van Huizen, secretaris en penningmeester  
Dhr. R.J. Ros, lid
Telefoonummers en e-mailadressen vindt u onder Contact

Bankrekening Protestantse Gemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer.
NL61 RABO 0373 7258 92  PKN Halsteren/Nieuw-Vossemeer.

Bericht van registratie: KvK-nummer 76396584

Gegevens Kerkgenootschap
RSIN   007291152
Naam:  Protestantse gemeente te Halsteren/ Nieuw-Vossemeer
Activiteitomschrijving: Religieuze organisatie
Activiteit  94911 - Religieuze organisaties
Bezoekadres: Dorpsstraat 20, 4667 HP Halsteren
Postadres: scriba: Mevr. G. Ros-Peters, Westerland 24, 4617 MJ  Bergen op Zoom
 
terug