De Baak

Daarnaast is het mogelijk De Baak ook voor andere dan kerkelijke doeleinden te gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan culturele activiteiten. Het gebruik mag niet strijdig zijn met de doelstellingen van de Protestantse Gemeente. Het gebruik van dit gebouw voor familiale aangelegenheden is niet mogelijk.
Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij: dhr. R. Ros, tel. (06) 51557471.

Uitgangspunt hierbij is dat het gebruik plaatsvindt op basis van de uitgangspunten van 'goed huisvaderschap' en de locatie na gebruik netjes en opgeruimd wordt achtergelaten, met het meubilair in de opstelling waarin deze bij aanvang van het gebruik is aangetroffen. 

Gebruik van koffie en thee is mogelijk, mits de afwas wordt gedaan en weer opgeruimd en de gebruikte apparaten worden uitgeschakeld. (Bij gebruik keukenapparatuur de stekkers uit het stopcontact verwijderen.)

Coördinatie van het gebruik van De Baak wordt verzorgd door:
Mevr. E. Botterweck-Bouma, tel. (06) 58959620

 
terug