College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de kerkelijke gelden, goederen en bezittingen in algemene zin, voorzover niet van diaconale aard. Hieronder valt ook de exploitatie van de beide kerkgebouwen en De Baak. 
Ook het exploitatie, onderhoud en beheer van de begraafplaatsen valt onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters. Daarnaast is het college verantwoordelijk voor de jaarlijkse actie Kerkbalans, de collectes, de betaling van de predikant en de afdrachten aan de landelijke kerk. 
Ook de ledenadministratie (kerkelijk bureau) valt onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters. 
Lees meer 

Financien

Tot de financiele taken van het college behoren de organisatie van de jaarlijkse actie kerkbalans, van de collectes, het beheer van giften en legaten voor het kerkenwerk en het beheer van het vermogen. Voor ANBI-informatie klikt u hier: ANBI

Nieuw systeem voor toezeggingen en betalingen.
Vorig jaar is ons automatiseringsproject Scipio gestart en ingevoerd. Dit betekent o.a. dat onze leden van wie wij een e-mailadres hebben geen brief meer ontvangen met een antwoordstrook maar een mail met een link naar onze website.
 
Lees meer 
Van harte gefeliciteerd

Verjaardagfonds

Verjaardagsfonds Halsteren.
Het Verjaardagsfonds Halsteren bestaat uit 8 dames. Zij zorgen ervoor dat gemeenteleden op hun verjaardag een felicitatiekaart in de bus krijgen. Daarbij zit ook een retourenvelop waar men een (eventuele) gift in kan doen. Dit wordt enkele dagen later weer opgehaald.
Lees meer 

Huwelijk

Gebruik van de kerken voor huwelijksdiensten.
Voor de voorbereiding en het houden van een dienst voor de kerkelijke inzegening van een huwelijk worden kosten in rekening gebracht, gebaseerd op de kosten voor gebruik van het kerkgebouw, en de vergoedingen voor een predikant, kosters en organist verband houdend met de voorbereiding en het houden van de huwelijksdienst. 
 
Lees meer 

Kerkelijk Bureau

Op het Kerkelijk Bureau wordt de plaatselijke ledenadministratie van de Protestantse Gemeente van Halsteren en Nieuw-Vossemeer bijgehouden.
Lees meer 

De Baak

De Baak, achter de Sint-Martinuskerk is een gebouw, waar vergaderingen en allerlei kerkelijke activiteiten worden gehouden.
 
Lees meer 

Begraafplaats

De Protestantse Gemeente Halsteren-Nieuw-Vossemeer beschikt over twee begraafplaatsen. In Halsteren is de begraafplaats gevestigd aan de Kromstraat en in Nieuw-Vossemeer ligt de begraafplaats rond de kerk.

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van beide begraafplaatsen van onze kerk. Dit omvat, naast de zorg voor het begraven en het onderhoud, onder andere het financiële beheer en de administratie van de graven. 
 
Lees meer 

Historie begraafplaats Halsteren

Een oase van rust.
Door de bijzondere sfeer en inrichting maken begraafplaatsen vaak de indruk alsof de tijd heeft stilgestaan.
Op de Protestantse Begraafplaats aan de Kromstraat te Halsteren liggen in een mandje Happy Stones, steentjes die zijn beschilderd met hartjes, bloemetjes en een toepasselijke tekst. 

Het initiatief is van Ria Jeroense die de steentjes beschildert, lakt (zodat de
verf niet afgeeft), in een mandje doet en bij de ingang nabij “de boom die alles ziet” neerzet. Bezoekers mogen kosteloos een steentje uit het mandje pakken en die op het graf van een dierbare leggen. Zo lang er vraag naar is wordt het mandje aangevuld.

Lees meer