Huwelijk


Het houden van een huwelijksdienst in onze kerken is ook mogelijk voor niet-leden van onze gemeente, die dan zelf voor een eigen predikant en organist moeten zorgen. In overleg is een andere muzikale begeleiding van de dienst mogelijk, verzorgd door het bruidspaar zelf. Goedkeuring voor die laatste vorm zal van geval tot geval moeten worden verleend door het College van Kerkrentmeesters dat een en ander mede zal toetsen aan de inhoud van de bijeenkomst. Deze moet passend zijn bij het karakter en het gebruik van het gebouw en mag niet strijdig zijn met de doelstellingen van de Protestantse Gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters staat geheel buiten (financiële) afspraken die het bruidspaar maakt met de predikant/organist en of muzikale begeleiding.
Het gebruik van confetti, bloemblaadjes of andere strooimiddelen bij huwelijksdiensten is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Het is niet mogelijk de kerken, De Baak te gebruiken voor felicitatiebijeenkomsten of een receptie. Wel is het gebruik door de naaste familie in overleg mogelijk, waarvoor dan een afzonderlijke vergoeding in rekening zal worden gebracht, die afhankelijk van de aard en omvang van de te verlenen diensten van geval tot geval zal worden afgesproken met het bruidspaar.


Wilt u in de Sint-Martinuskerk trouwen en wilt u uw huwelijk laten inzegenen door onze eigen predikant:
neemt dan contact op met: Ds. Marina van der Zwaag-de Haan, tel. (06) 236 972 49 en/of Dhr. R.J. Ros,
tel. (06) 51557471

Het Kerkje aan de Voorstraat is een offciele trouwlocatie van de gemeente Steenbergen. Voor verdere informatie kunt u het beste met de gemeente Steenbergen contact opnemen. 

 
terug