Diaconaat in het dorp


Ook het overleg met werkgroepen van de katholieke parochie, het inzamelen van kleding voor “Sam's kledingactie”, info over diaconale vakantieweken, werkgroep 'Aandacht voor Elkaar' en contact met gemeentelijke en regionale (hulpverlenings) instanties.
terug