Financien


Collectebonnen zijn nog steeds verkrijgbaar na de dienst bij de dienstdoende ouderling of diaken.

Stand Kerkbalans.
Tot nu toe is er door onze gemeente ruim 52.000 euro overgemaakt voor kerkbalans. Dit is ruim 80% van de toezeggingen, een mooi resultaat waar we dankbaar voor zijn. Met nog 3 maanden te gaan dit jaar willen we u er aan herinneren (mocht u nog niet hebben betaald of bent u het wellicht vergeten): kijkt u het nog eens na. We hopen het toegezegde bedrag dit jaar weer te behalen. U weet dat we om onze kerkelijke gemeente draaiende te houden uw bijdrage hard nodig hebben. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Bankrekening Protestantse Gemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer.
NL61 RABO 0373 7258 92  PKN Halsteren/Nieuw-Vossemeer.

Bankrekening Diaconie.
Bankrekening : NL93 ABNA 0487 4275 72
t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeenschap Halsteren/Nieuw Vossemeer

Bankrekening ZWO.
NL57 RABO 0118818015 t.g.v. diaconie, inzake de ZWO
 
terug