Financien


Als u dubbelklikt op deze link komt u direct in het invulformulier voor kerkbalans.
U vult het bedrag in en kruist aan in hoeveel termijnen en wanneer u het wil betalen.
U drukt op verzenden en krijgt per omgaande een bevestiging van uw toezegging.
Vervolgens krijgt u op de datum die u heeft aangegeven een betaalverzoek via uw mail. Dan hebt u de keuze om via Ideal of de QR code te betalen. Wij willen u vragen te wachten met betalen tot u dit verzoek krijgt, dat is wel zo makkelijk voor de administratie; het wordt dan automatisch geboekt op de juiste plaats in de boekhouding.

Collectebonnen zijn nog steeds verkrijgbaar na de dienst bij de dienstdoende ouderling of diaken.

Bankrekening Protestantse Gemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer.
NL61 RABO 0373 7258 92  PKN Halsteren/Nieuw-Vossemeer.

Bankrekening Diaconie.
Bankrekening : NL93 ABNA 0487 4275 72
t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeenschap Halsteren/Nieuw Vossemeer

Bankrekening ZWO.
NL57 RABO 0118818015 t.g.v. diaconie, inzake de ZWO
 
terug