Kerkdiensten

Zondag 10 december.

Om 10.00 uur dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren.
Voorganger: Mevr. B. de Waal uit Zegge.

Liturgie 

          www.kerkomroep.nl

ReliVisie Sint-Martinuskerk


Op dinsdag 28 november was er een opname van ReliVisie van Zuidwest TV in de Sint-Martinuskerk met bijdragen van ds. Marina van der Zwaag over haar kennismaking met Halsteren/Nieuw-Vossemeer, van Bas den Hollander over het ZWO project Moldavië en van onze zanggroep Glorify olv Hennie Besling.
 
 
ReliVisie
zuidwestupdate.nl

Top 2023-dienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren.

De dienst begingt om 12.00 uur.
De Top 2023 dienst op 17 dec. belooft nu al een mooie muzikale dienst te worden! De voorbereidingen zijn in volle gang, de musici en zangers zijn al flink aan het oefenen. En we willen u en jou graag weer om jullie medewerking vragen, voor deze dienst. Namelijk, of u en jij foto’s kunnen sturen, die we tijdens de liederen op de beamer willen vertonen. Foto’s die bij het thema passen: “Church is where the heart is”!
Anders gezegd, foto’s die iets laten zien, waar u of jij je thuis voelt: in je huis, bij iemand, je huisdier, in de natuur, in de kerk - bedenk het maar!
Deze foto’s kunt u opsturen naar het volgende e-mailadres: pkghnv4u@gmail.com
Dan zien jullie de foto’s vanzelf op het scherm verschijnen tijdens de dienst!
We hopen op veel mooie foto’s!

 
Lees meer 

Bezinning en Inspiratie

GEBED VOOR ADVENT-KERST.
Onze wereld is een brokje aarde
waarvoor ik zoveel liefde voel,
niets is er van groter waarde
God... begrijpt U wat ik bedoel?

Ieder mens mag op aarde leven
met een blij geluks-gevoel,
maar ’t is zo weinigen gegeven
God... begrijpt U wat ik bedoel?

Alle mensen zijn elkanders vrinden
ik denk zo vaak... DAT is Gods doel,
maar echte liefde is zo schaars te vinden
God... begrijpt U wat ik bedoel?

God, wil U nog vandaag erbarmen
over onze oorlogspoel,
sluit ons veilig in Uw armen
God van vrede, begrijpt U wat ik bedoel?
 

Lees meer 

Landelijke collecte van KIA voor Oekraïne.

Vanuit de Sint-Martinuskerk hebben we meegedaan met de landelijke collecte van KIA, t.b.v. kinderen in Oekraïne. 
Met veel enthousiasme zijn 18 collectanten door weer en wind op pad geweest in Halsteren en Bergen op Zoom en samen hebben ze €1990,23 bij elkaar gebracht. Ook hebben ze via eigen digitale collectebussen nog eens €502,50 binnengekregen. Daarnaast is er via de QRcodes e.e.a. opgebracht, maar daar hebben wij geen zicht op. De totale opbrengst van de collecte voor KIA voor de kinderen in Oekraïne is €2.492,73. Hierbij willen wij de gevers en de collectanten hartelijk danken!
Diaconie.

Agenda

Ouderensoos (Kerstviering)

di 12 dec 2023 om 13.45 uur

Kerstmarkt

za 16 dec 2023 om 10.00 uur

Top 2023 dienst

zo 17 dec 2023 om 12.00 uur

Inloopmorgen

wo 20 dec 2023 om 10.00 uur

Contact

Predikant: ds. Marina van der Zwaag-de Haan tel. (06) 236 972 49
e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl


Scriba: Gea Ros-Peters
tel. (0164) 230588 / (06) 12228651
e-mail: scriba@pghnv.nl

Contactpagina ..Website bijdrage

Berichten voor de website aanleveren of wijzigingen doorgeven? Mail dan naar: pghanv@gmail.com

Test