Jeugd

ACTIVITEITEN VOOR JEUGD EN JONGEREN.
Een keer in de maand is er tijdens de kerkdienst een jeugdzondag (m.u.v. de zomervakantie), afwisselend in Nieuw-Vossemeer en in Halsteren. Hier zijn zowel kinderen als jongeren van harte welkom om te luisteren naar een Bijbelverhaal, te praten, te knutselen of een spel te spelen.
Regelmatig organiseren we samen met andere kerken een bijzondere viering, zoals de VOL kerk (vieren op locatie, speciaal voor de jongste kinderen met hun ouders) en een viering voor jongeren.
 
Lees meer 
Jongeren Matinee

Jongerenband Brabantse Wal

Jongerenband Brabantse Wal
Zeven jongeren, uit vier verschillende gemeenten, vormen onze Brabantse Wal jongerenband. Regelmatig treden zij op tijdens vieringen in een van onze kerken. Een leuke manier voor jongeren om met elkaar in contact te komen, en een leuke aanvulling op de vieringen in onze kerken. De band oefent twee keer per maand in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom. Jongeren die iets met muziek willen doen, zijn altijd welkom om mee te spelen, zingen of helpen!
Lees meer 

Jongerenwerker

Al vaak hebben we de afgelopen drie jaar voor u gestaan om u bij te praten over de stand van zaken rond het aantrekken van een jongerenwerker. Eerst was er de fondsenwerving, toen het opzetten van de samenwerking, zowel tussen de gemeenten Steenbergen, Ossendrecht en Halsteren – Nieuw Vossemeer als met Youth for Christ.
Na al deze stappen en het vele harde werk zijn we daarom erg blij om te kunnen melden dat Emily van Hoepen vanaf 1 september jl. aan de slag is gegaan als jeugdwerker voor bovengenoemde gemeenten. Een mijlpaal! In de dienst van 10 september heeft zij zich voorgesteld middels een videoboodschap die na de kerkdienst is vertoond in alle drie de gemeenten. Daarin heeft ze verteld over haar ervaring met jongerenwerk
en de gebieden waar zij werkzaam is geweest: op straat, op school en in de kerk. Het bouwen aan relaties met jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar, hen helpen te groeien en hoop bieden staan in dit werk centraal. Ze heeft er zin in, en wij natuurlijk ook!
 
Lees meer