Kerkelijk Bureau

Bij geboorte, verhuizen, het sluiten van een huwelijk, scheiding, overlijden, dus bij wijzigingen die in de ledenadministratie dienen te worden aangebracht, ontvangt het Kerkelijk Bureau graag van u een bericht. 

De ledenadministratie wordt bijgehouden in een landelijk systeem: Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk (LRP).


De administrateur houdt ook de doopboeken en het boek met de namen van de overledenen bij. Tevens verstrekt hij op verzoek overzichten van categorieën leden en verzorgt hij de etiketten en looplijsten voor o.a. kerkbalans, zendingscollecten enz.

Een up-to-date adminisratie is belangrijk. Wilt u ons informeren over verhuizing, geboorte, huwelijk enz.

Onze ledenadministrateur is de heer C. Ton, (0164) 683440

 

terug