Leden kerkenraad


Predikant
ds. Marina van der Zwaag-de Haan, Kapitein Wielmanlaan 43, 4661ZB  Halsteren.
(06) 236 972 49, e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl

Interim Voorzitter:  dhr. B.A. Klazema, (0164) 683031

Ouderling scriba: mevr. G. Ros-Peters, (0164) 230588 / (06) 12228651, e-mail: scribapghnv@gmail.com 

Pastorale ouderlingen
mevr. P. van Ooijen-van Wingerden (06) 12911495
mevr. L. Strating,  (0164) 657794
Jeugdzaken: dhr. M.L. Vooijs, (0164) 684004

College van Diakenen
Voorzitter: mevr. L. Rozendaal, (0164) 682581
Secretaris: mevr. D. van Weesep, tel. (0164) 683941
Penningmeester: dhr. J.H. KleinJan, (06) 22357711

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: dhr. B.A. Klazema, (0164) 683031
Secretaris en Penningmeester:  mevr. J. van Huizen, (06) 53887456
 
terug