Overlijden en Rouwdiensten


Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden alle leden van onze gemeente herdacht. Familie wordt hiervoor uitgenodigd en alle aanwezigen kunnen een kaarsje aansteken voor een geliefde die is overleden. 

Voor meer informatie over het gebruik van de kerk voor uitvaartdiensten kunt u contact opnemen met één van de leden van het
College van Kerkrentmeesters.  
terug