Samen!

Wat doet de diaconie?


Onder diaconaat wordt verstaan het geven van bijstand bij fysieke, materiele en sociale noden. Diaconaat is vooral praktisch; je helpt met je handen, ogen en oren en doet dat waar nodig is. Je komt op voor rechten van mensen in de knel.

Het woord diaken komt van het Griekse woord: διακονος, diakonos, dat dienaar betekent. Diakenen worden nogal eens ‘de doeners’ van de kerk genoemd: mensen die de handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Diakenen geloven in delen. 

De ambtelijke taak van de diakenen wordt, tijdens de wekelijkse vieringen en in de avondmaalsdiensten zichtbaar, in het verzorgen van de collecten en het verzorgen van de Avondsmaalstafel.

In praktische zin onderscheiden we de volgende vormen van dienstverlening en diaconale activiteiten:
- Het gemeentediaconaat; de directe en indirecte ondersteuning aan leden binnen de kerkelijke gemeenschap.
- Het binnenlands diaconaat; de aandacht voor de naaste binnen de stadsgemeente en in de regio,
  bijvoorbeeld het (financieel) ondersteunen van diverse projecten en organisaties,
zoals de regionale voedselbank St. Goed Ontmoet.
- Het werelddiaconaat; waarmee de ZWO-commissie zich voornamelijk bezig houdt en waarin de diaconale
  projecten elders in de wereld (financieel) ondersteund worden.

Binnen onze gemeente brengen we elke zondag een bloemengroet aan een gemeentelid dat ziek is geweest, zich alleen voelt of op een andere manier een steuntje in de rug nodig heeft.
Daarnaast zijn er natuurlijke de attenties met Kerst en persoonlijke jubilea.

Jaarlijks besteden we binnen onze kerkgemeenschap veel aandacht aan de acties in de 40-dagen tijd. De 40dagenkalender en iedere zondag een collecte en aandacht voor een speciaal doel, maken deze weken heel bijzonder. 


Het College van diakenen bestaat uit:
Voorzitter: Mevr. L. Rozendaal, tel. (0164) 682581
Secretaris: Mevr. D. van Weesep, tel. (0164) 683941
Penningmeester: Dhr. J.H. KleinJan, tel. (06) 22357711

Bericht van registratie: KvK-nummer: 76396622
Bankrekening : NL93 ABNA 0487 4275 72

t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeenschap Halsteren/Nieuw Vossemeer

 

terug

Contact

Predikant: ds. Marina van der Zwaag-de Haan tel. (06) 23697249
e-mail: 
m.zwaaghaan@hetnet.nl

Scriba: Gea Ros-Peters
tel. (0164) 230588 / (06) 12228651
e-mail: scriba@pghnv.nl

Contactpagina ..

Kerkdiensten terugkijken

liturgie 19 mei liturgie 12 mei 
liturgie 5 mei  
liturgie 28 april 
         

Agenda

Wijkteamoverleg

wo 22 mei 2024 om 14.00 uur

Handwerkclub "De Baak"

do 23 mei 2024 om 14.00 uur

Gemeenteavond

wo 29 mei 2024 om 20.00 uur

Open Kerk

za 01 jun 2024 om 11.00 uur

Nieuwsbrief jongereninloop 'De Zoutfabriek'

Nieuwsbrief BW maart 2024.


Website bijdrage

Berichten voor de website aanleveren of wijzigingen doorgeven? Mail dan naar: pghanv@gmail.com

Test