Samen!

Wat doet de diaconie?


De ambtelijke taak van de diakenen wordt, tijdens de wekelijkse vieringen en in de avondmaalsdiensten zichtbaar, in het verzorgen van de collecten en het verzorgen van de Avondsmaalstafel.

Bankrekening : NL93 ABNA 0487 4275 72
t.n.v.  Diaconie Protestantse Gemeenschap Halsteren/Nieuw Vossemeer

In praktische zin onderscheiden we de volgende vormen van dienstverlening en diaconale activiteiten:
- Het gemeentediaconaat; de directe en indirecte ondersteuning aan leden binnen de kerkelijke gemeenschap.
- Het binnenlands diaconaat; de aandacht voor de naaste binnen de stadsgemeente en in de regio,
  bijvoorbeeld het (financieel) ondersteunen van diverse projecten en organisaties, zoals de regionale voedselbank
  St. Goed Ontmoet.
- Het werelddiaconaat; waarmee de ZWO-commissie zich voornamelijk bezig houdt en waarin de diaconale
  projecten elders in de wereld (financieel) ondersteund worden.


Het College van diakenen bestaat uit:
Voorzitter: Mevr. L. Rozendaal, tel. (0164) 682581
Secretaris: Mevr. D. van Weesep, tel. (0164) 683941
Penningmeester: Dhr. J.H. KleinJan, tel. (06) 22357711

Bericht van registratie: KvK-nummer: 76396622
 

terug