Werkgroepen

De Bloemengroep - verantwoordelijk voor de (bloemen) aankleding van de kerk.

De Werkgroep Oecumene is verantwoordelijk voor de contacten met de Sint Christoffelparochie te Halsteren. 

De werkgroep Vorming en Toerusting organiseert thema-avonden waarin een breed scala aan onderwerpen aan bod komt. Als kerk willen we midden in de wereld staan en oog hebben voor vragen die leven, ook buiten de kerkelijke grenzen. Inspiratie, ontmoeting, verdieping en leren staan hierbij centraal.

De werkgroep Eredienst en Muziek is verantwoordelijk voor afwisselende muzikale bijdragen in de erediensten, die passen bij de liturgische vormgeving van de dienst.
 


 

BloemengroepDe bloemengroep bestaat uit vier dames. Zij zorgen alle zondagen voor een bloemstuk bij de preekstoel en op de tafel. Op hoogtijdagen is er een liturgische schikking, evenals bij rouw- en trouwdiensten.
Een boeket met een groet van de gemeente wordt wekelijks per toerbeurt door een aantal dames uit de gemeente verzorgd. Deze bloemen gaan als groet van de gemeente naar zieken en/of mensen die troost en/of een ruggensteuntje goed kunnen gebruiken.

Contacpersoon: Rika van Zwieten, tel. (0164) 686460

 

 

 Werkgroep Oecumene

De samenwerking uit zich o.a. op het samen organiseren van oecumenische gebedsdiensten en overleg op het gebied van diaconale projecten en ontwikkelingen in de kerken. Eén keer per jaar organiseert het pastorale team GGZWNB en de oecumenische werkgroep Halsteren een gezamenlijk dienst in de Ark, het witte kerkje op het terrein van GGZWNB (Vrederust).
In Halsteren is een gezamenlijke werkgroep oecumene actief met deze aangelegenheden: Hierin zitten vertegenwoordigers van onze gemeente en van de parochie Sint Christoffel.
Contactpersoon: dhr. B.A. Klazema, tel. (0164) 683031


Vorming en Toerusting

       De werkgroep Vorming en Toerusting organiseert thema-avonden waarin een breed scala aan
       onderwerpen aan bod komt. Als kerk willen we midden in de wereld staan en oog hebben
       voor vragen die leven, ook buiten de kerkelijke grenzen. Inspiratie, ontmoeting, verdieping en
       leren staan hierbij centraal.

       Werkgroepleden: 
       Ds. Hans de Bie
       Janneke KleinJan, tel. (06) 24509951 of (0164) 681671


      
Plaats van samenkomst
Sint-Martinuskerk, Dorpsstraat 20, Halsteren. Aanvang 20.00 uur. Kerk open om 19.30 uur. 

Toegang gratis
Bij de uitgang kan een vrijwillige bijdrage worden gegeven ter bestrijding van de onkosten. 


Eredienst en Muziek                             
Leden van de werkgroep:
ds. Marina van der Zwaag, Plonie van Oijen, Janneke KleinJan, Ann Tuynman en Lucy Moerland.     
Contactpersoon: mevr. Plonie van Ooijen, pastoraal ouderling, tel. (06) 12911495
 
 

 naar boven 
 
terug