Wijkteams


De diaken heeft aandacht voor de zorg en noden van gemeenteleden in de wijk. De pastorale ouderlingen hebben de algehele coördinatie van de wijken en zijn het eerste aanspreekpunt voor wijkbezoekers en predikant.

Elk wijkteam heeft een coördinator die de contactpersoon is voor de leden van de kerkenraad en de predikant. De wijkbezoekers van een wijkteam zijn de eerste contactpersonen voor de gemeenteleden.
Hier https://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/wijkteams/  treft u de lijst met medewerkers en de
indeling van wijken aan.


Jubilea
De wijkteamleden geven aandacht aan huwelijksjubilea. Gemeenteleden die een jubileum vieren (trouwdag 25-40-50-60-65 jaar) worden door één van de wijkteamleden bezocht. De predikant en ouderling kunnen naar eigen inzicht een bezoek brengen.

 
terug