Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO-commissie wil een verbinding vormen tussen de plaatselijke gemeente en het werk van de Protestantse Kerk Nederland in het buitenland. Wij maken hiervoor gebruik van de projecten die KerkinActie opzet en uitvoert.
terug