Contactinformatie

Website
https://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/

Ouderling scriba: mevr. G. Ros-Peters, tel. (0164) 230588 / (06) 12228651
e-mail: scriba@pghnv.nl

Kerkenraad
Interim voorzitter: dhr. B.A. Klazema, tel. (0164) 683031

Predikant: ds. Marina van der Zwaag-de Haan, Kapitein Wielmanlaan 43, 4661ZB  Halsteren.
tel. (06) 236 972 49 e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl

Pastorale ouderlingen
Mevr. P. van Ooijen, tel. (06) 12911495 
Mevr. L. Strating, tel. (0164) 657794 
Jeugdzaken: Dhr. M.L. Vooijs, tel. (0164) 684004

Diakenen
Voorzitter: Mevr. L. Rozendaal, tel. (0164) 682581
Secretaris: Mevr. D. van Weesep, tel. (0164) 683941
Penningmeester: Dhr. J.H. KleinJan, tel. (06) 22357711


Kerkrentmeesters
Voorzitter: Dhr. B.A. Klazema, tel. (0164) 683031
Secretaris en Penningmeester: Mevr. J. van Huizen, tel. (06) 53887456
Lid: Dhr. R.J. Ros, tel. (0164) 230588, tel. (06) 51557471


De Baak, Halsteren
achter de Sint- Martinuskerk
beheerder: mevr. M. van Dijke - van Thillo
Reserveren gebruik De Baak: mevr. E. Botterweck-Bouma, tel. (06) 58959620

Begraafplaats Halsteren en Nieuw-Vossemeer
contactpersoon: dhr. R. Jeroense, tel. (06) 12513334

Bloemengroep Halsteren
contactpersoon:
mevr. R. van Zwieten, tel. (0164) 686460

Diakenen (College van)
Voorzitter: Mevr. L. Rozendaal, tel. (0164) 682581
Secretaris: Mevr. D. van Weesep, tel. (0164) 683941
Penningmeester: Dhr. J.H. KleinJan, tel. (06) 22357711
Administrateurs: Mevr. C. Menheere, tel. (0166) 652353
en Dhr. J. van Staalduinen, tel. (0164) 630149
Bankrekening NL93 ABNA 04874.27.572 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Halsteren/Nieuw-Vossemeer

Eredienst en Muziek.
ds. Marina van der Graaf, Janneke KleinJan, Ann Tuijnman.
Contactpersoon: Plonie van Ooijen.

Jeugdzaken, contactpersoon:
Dhr. M.L. Vooijs, tel. (0164) 684004
en Mevr. M. Vooijs, tel. (0164) 684004

Kerkelijk bureau Dhr. C. Ton, tel. (0164) 683440

Kerkrentmeesters (College van)
Voorzitter: Dhr. B.A. Klazema, tel. (0164) 683031
Secretaris en Penningmeester: Mevr. J. van Huizen, tel. (06) 53887456
Lid: Dhr. R.J. Ros, tel. 0164 230588, tel. (06) 51557471
Administrateur: Dhr. C. Stroo
Bankrekening NL 61 RABO 0373 7258 92 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer
Postadres: 't Lindeke 26, 4661 HN Halsteren

Kindernevendienst Halsteren
contactpersoon: mevr. M. van Dijke-Leemreijze, tel. (0166) 602072

Kindernevendienst Nieuw-Vossemeer
contactpersoon: mevr. C. Schults-van Goch, tel. (0167) 572810

Koffiegroep Halsteren
contactpersoon:
mevr. P. van Staalduinen, tel. (0164) 630149

Kosters
Halsteren

Mevr. R. van Zwieten, tel. (0164) 686460
Mevr. E. Botterweck, tel. (06) 58959620
Mevr. A. Tuynman, tel. (0164) 687259

Kosters Nieuw-Vossemeer
Dhr. A. Wensink, tel. (06) 47026353
Mevr. M. Ramaekers, tel. (06) 23717958

Liturgie
Dhr. J. van Staalduinen, tel. (0164) 630149

Nieuw-Vossemeer
contactpersoon: Dhr. R.J. Ros, tel. (06) 51557471

Organisten
Halsteren

Dhr. E. de Goffau tel. (0166) 604058
Nieuw-Vossemeer
Dhr. J. Heuseveldt 
(coördinator organisten): Dhr. R.J. Ros, tel. (06) 51557471

Ouderensoos
mevr. E. Botterweck, tel. (06) 58959620
mevr. A. Tuynman, tel. (06) 18331600
mevr. T. Jeremiasse, tel. (06) 38221831

Pastorale Raad
Mevr. G. Ros – Peters, tel. (0164) 230588
Mevr. P. van Ooijen, tel. (06) 12911495  
Mevr. L. Strating, tel. (0164) 657794
Jeugdzaken: Dhr. M.L. Vooijs, tel. (0164) 684004

Preekvoorziener 
Mevr. Toke Knook, tel. (0166) 664322  

Rond de Kerken
U kunt een abonnement op dit blad nemen door u aan te melden bij:
Mevr. P. van Herel-van Sprang, tel. (0164) 251127

Kopij voor Rond de Kerken: sturen naar Lucy Moerland, 
e-mail: lucy.moerland@hetnet.nl  tel. (0164) 683295 / (06) 57679157

Sint-Martinuskerk, Reserveren en verhuur
Dhr. R.J. Ros, tel. (06) 51557471

Verjaardagsfonds Halsteren
contactpersoon: mevr. I. Vos, tel. (0164) 681945

Verjaardagsfonds Nieuw-Vossemeer
contactpersoon: mevr. J. Aarts, tel. (0167) 503313

Videoteam
contactpersoon: Dhr. H. Moerenhout. tel. (0164) 851402
Dhr. J. KleinJan
Dhr. M. Vooijs
Dhr. M. de Jong
Dhr. M. de Jong

Werkgroep oecumene
contactpersoon: dhr. B.A. Klazema, tel. (0164) 683031

Werkgroep Vorming en Toerusting
contactpersoon: Mevr. J. KleinJan, tel. (06) 24509951 of (0164) 681671

Zanggroep 'Glorify'
contactpersoon: 
Mevr. P. van Ooijen, tel. (06) 12911495  

ZWO
Voorzitter:
dhr. B. den Hollander, tel. (0164) 687119
Secretaris: mevr. L. Rozendaal, tel. (0164) 682581
Bankrekening: NL57 RABO 0118818015 t.g.v. diaconie, inzake de ZWO

terug

Agenda

Ouderensoos (Kerstviering)

di 12 dec 2023 om 13.45 uur

Kerstmarkt

za 16 dec 2023 om 10.00 uur

Top 2023 dienst

zo 17 dec 2023 om 12.00 uur

Inloopmorgen

wo 20 dec 2023 om 10.00 uur

Contact

Predikant: ds. Marina van der Zwaag-de Haan tel. (06) 236 972 49
e-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl


Scriba: Gea Ros-Peters
tel. (0164) 230588 / (06) 12228651
e-mail: scriba@pghnv.nl

Contactpagina ..Website bijdrage

Berichten voor de website aanleveren of wijzigingen doorgeven? Mail dan naar: pghanv@gmail.com

Test