Test

Pastorale Raad

 
De Pastorale Raad wil vanuit de missie en visie, zoals omschreven in ons beleidsplan, vorm geven aan de pastorale zorg in onze gemeente.
 
De pastorale raad bestaat uit:
predikant: ds. M. van der Zwaag-de Haan.
pastorale ouderlingen: Plonie van Ooijen, Lysbeth Strating en Martin Vooijs.
ouderling scriba Gea Ros.
Namen vindt u onder contact.
terug