Onze kerken

Het hart van beide dorpen wordt bepaald door de rijke, tastbare historie van onze twee prachtige kerkgebouwen: de sfeervolle Sint-Martinuskerk, Dorpsstraat 20 in Halsteren en het zaalkerkje, Voorstraat 48 in Nieuw-Vossemeer. Onze kerken zijn monumenten én ontmoetingsplaatsen.

De historie van Halsteren en Nieuw-Vossemeer is ondenkbaar zonder deze kerken. Maar de eeuwenoude kerken zijn méér dan monumenten: het hart van de gemeente van Christus klopt er telkens als de eredienst gevierd wordt. Onze kerken zijn de ontmoetingsplaatsen voor de gemeente, als ze samenkomt om Gods woord elke zondag opnieuw te horen en om Gods lof te zingen. In deze ruimtes draagt men de nood van de samenleving in het gebed op aan de Heer van de wereld, de sacramenten worden er bediend en men weet zich als gemeenschap geroepen er te zijn ten dienste van de ander.

Beide kerken worden verhuurd voor culturele doeleinden (zangkoren, muziekuitvoeringen, exposities e.d. ).
Meer informatie:
Sint-Martinuskerk, Halsteren en Kerkje aan de Voorstraat, Nieuw-Vossemeer:
Dhr. R.J. Ros, tel. (06) 51557471
 
Sint-Martinuskerk, Halsteren 
Martinuskerk Monument (1) Doopvont voet en zuil
Martinuskerk Monument (2) Doop(tuin)hek
Martinuskerk Monument (3) De Fabel van de Vuurtoren
Timpe orgel 
Koororgel
Stiltehoek
Rondleiding
Nieuw-Vossemeer
Kerkje aan de Voorstraat
Het interieur
Mignon orgel

 
   
terug